Realitné služby

SPROSTREDKOVANIE

PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

Sme Realitná kancelária pôsobiaca na západnom Slovensku v bratislavskom kraji. Či už ide o investičné nehnuteľnosti alebo o 1 izbový byt na sídlisku, naši klienti sa nemusia o nič starať. Budú dostávať pravidelné reporty z našich aktivít, postaráme sa o administratívu, obhliadky aj o marketingovú stratégiu predaja a vyhotovenie reklamných prospektov.

PREČO ZVERIŤ PREDAJ PRÁVE NÁM?

Pretože nie sme bežná realitná kancelária! Tam, kde sú limity bežných maklérov, náš „inhouse“ marketingový tím iba začína.

 • AdministratívaPostaráme sa o všetky papiere, zmluvy a kataster cez autorizovaného advokáta.
 • InzerciaNastavíme reálnu predajnú cenu, nafotíme ponuku a spustíme inzerciu.
 • NehnuteľnosťDôkladne zmapujeme Vašu ponuku a okolie, výhody bývania v danej lokalite, susedstvo.
 • MarketingMáme vlastný marketingový tím na online regionálne blogy, sociálne siete aj celoslovenskú inzerciu.

Bežná inzercia na portáloch už dnes zďaleka nestačí! Mladí ľudia sú na sociálnych sieťach a na nich treba úplne inak. Bežní makléri to často podceňujú alebo nevedia ako na to. Väčšina RK nemá ani vlastných fotografov a fotia ponuky mobilnými telefónmi. To si predsa vie väčšina predávajúcich spraviť aj sami, no nie? Preto si prezentáciu ponúk svojho budúceho makléra dobre preverte.

_

Postup našej práce

_
1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti

Osobná obhliadka nehnuteľnosti pred sprostredkovaním predaja (al. prenájmu) u nás zvyčajne zahŕňa:

 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie základných fotografií ponuky
 • záznam o obhliadke
 • sme ekologickí – využívame elektronické formuláre pri obhliadkach
2. Kontrola vlastníckych vzťahov

Preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti.

 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov
3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy

Tá zvyčajne obsahuje:

 • presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
 • vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
 • všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
 • určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky, 3D scan a pod.)
 • doba trvania sprostredkovania, resp. výhradnosti pri zmluve o výhradnom zastúpení
4. Príprava na online predaj a inzercia

Overená klasika aj exkluzívne spolupráce. To je štýl našej štandardnej prezentácie, od „povinnej jazdy“ bežného makléra, cez cielený marketing na sociálnych sieťach, po exkluzívne spolupráce s regionálnymi blogmi a influencermi.

 • profesionálne fotografie fotené zrkadlovým fotoaparátom so širokouhlým objektívom
 • virtuálny maklér – 3D sken ponuky, 360° prehliadky na Facebook + YouTube
 • krátke prezentačné video vhodné na sociálne siete
 • prezentačné grafické materiály a bannery vhodné na sociálne siete
 • zameranie ponuky, vytvorenie pôdorysov ak nie sú dodané vlastníkom
 • inzercia prebieha na bežne dostupných realitných webových portáloch, partnerských regionálnych blogoch a na sociálnych sieťach
5. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami
 • profesionálna fyzická aj virtuálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky – uplatňujeme všetky nariadenia GDPR
 • individuálny prístup – náš Maklér zastrešuje max. 7 ponúk v reálnom čase
6. Podpis rezervačnej dohody
 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční
7. Zabezpečenie/vyhotovenie kúpnej zmluvy

Poskytujeme služby autorizovaného advokáta pre vypracovanie zmluvy a komunikáciu s katastrom.

 • musí byť vyhotovená právnikom, príp. notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade alebo u nášho autorizovaného advokáta
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • advokát podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy
8. Prevod finančných prostriedkov
 • možnosť využitia bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke
9. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra

UPREDNOSTŇUJEME

EXKLUZÍVNY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

Ak zvažujete svoju nehnuteľnosť predávať cez viacero realitných kancelárii, položte si túto základnú otázku: Uvidí moju nehnuteľnosť 5-krát viac ľudí alebo ju uvidí 1 človek 5-krát !? Áno, správna je tá druhá možnosť. V tom najlepšom prípade ju uvidí 1 človek 5 krát na každom realitnom portáli v rovnakej cene pod rôznymi realitnými kanceláriami. Ale je viac ako isté, že možný kupujúci uvidí Vašu nehnuteľnosť ešte aj s rôznymi cenovkami! Pretože povedzme si na rovinu, je to ťažko odkontrolovateľné a horlivý maklér môže napáchať viac škody ako úžitku. Navyše motivácia predaja je v takomto prípade pre naozaj skúseného Makléra priam nulová. Nakoľko len málo naozaj skúsených maklérov bude investovať svoj čas do nejakej prezentácie navyše, keď tým bude robiť reklamu Vašej nehnuteľnosti aj ďalším realitným kanceláriám. A čo sa stane, ak u nás máte exkluzívnu zmluvu? Celý proces prebehne oveľa rýchlejšie, efektívnejšie a tým ušetríte kopec času – najmä toho svojho! Pretože nebudete musieť riešiť telefonáty a e-maily od desiatok maklérov a robiť im logistiku obhliadok. Inzercia a foto prezentácia síce prebehnú v našom už tak vysoko nastavenom štandarde, ale navyše získate to, že Vaša nehnuteľnosť bude našou prioritou z pohľadu vynaloženého času aj investície do inzercie.

STE MIMO SLOVENSKA?

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
NA DIAĽKU

Nezriedka sa vyskytnú životné situácie, kedy sa ocitnete napríklad dlhodobo v zahraničí, ale na Slovensku vlastníte nehnuteľnosť, ktorú by ste najradšej predali. Takýto proces býva zvyčajne dlhý a náročný, ale so všetkým Vám vieme pomôcť a postarať sa o celý predaj tak, aby bol pre Vás čo najmenej otravný.

 • Online zazmluvnenieUzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy prebehne online podľa platných právnych nariadení. Preveríme vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ťarchy a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti. Osobná obhliadka nehnuteľnosti prebehne podľa vzájomnej dohody cez rodinného sprostredkovateľa alebo na základe udelenia plnej moci.
 • Obhliadky a inzerciaPríprava na online predaj a inzercia – vyhotovíme profesionálne fotografie a virtuálneho makléra tak, aby sa dala nehnuteľnosť prezentovať online. Fyzické obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami budú prebiehať na základe sprostredkovateľskej zmluvy a vopred stanovených podmienok. O obhliadkach budete dostávať pravidelné reporty.
 • Právna ochranaPoskytujeme služby autorizovaného advokáta pre vypracovanie zmluvy a komunikáciu s katastrom, takže skontrolujeme priebeh celého realitného obchodu. Dohliadneme na prevod finančných prostriedkov – využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke.
 • Odovzdanie nehnuteľnostiDohliadneme alebo vykonáme protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti (odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov a pod.). Dohliadneme na kompletný realitný obchod bez toho, aby ste museli cestovať na Slovensko.

PLÁNUJETE KUPOVAŤ NEHNUTEĽNOSŤ?

REALITNÝ MAKLÉR
KUPUJÚCEHO

V zahraničí je to bežné, že v prípade kúpy nehnuteľnosti využíva veľká časť kupujúcich realitného makléra. No na Slovensku je zaužívaný zvyk, že realitného makléra si najíma výhradne predávajúci. Čím sa kupujúci v podstate dostáva do situácie, kedy sú jeho záujmy pre makléra predávajúceho až na konci rebríčka a nemá mu kto kvalifikovane poradiť, či daná nehnuteľnosť je naozaj v takom stave, ako prezentuje maklér predávajúceho, prípadne samotný predávajúci. Preto je maximálne vhodné sa pri životnej investícii, akou bývanie bezpochyby je, vedieť dobre rozhodnúť a poradiť s profesionálom zastupujúcim Vaše záujmy. V takomto prípade Vám radi odporučíme nášho skúseného makléra v danej lokalite.